Bouwvergunning

In de oriënterende fase wordt gekeken of er een vergunning nodig is voor de bouw van uw project. Eco Bouwprojecten zal in de oriënterende fase een vergunningcheck uitvoeren bij uw gemeente. Indien een vergunning vereist is zal deze eerst moeten worden aangevraagd alvorens te starten met de bouw van het project.

Eco Bouwprojecten helpt u graag bij het verkrijgen van de juiste bouwvergunning. Hiervoor zal worden gekeken wat nodig is voor het verkrijgen van de vergunning. Nadat inzichtelijk is wat er nodig is voor het verkrijgen van de vergunning zal er een terugkoppeling plaatsvinden naar u als opdrachtgever. Na het doorlopen van de benodigde stappen is de vergunning een feit en kan er worden begonnen met de bouw van uw bouwproject. Voor u als opdrachtgever is het erg handig een vast aanspreekpunt te hebben voor het voortraject (de vergunning-aanvraag) tot op de oplevering van uw bouwproject.